tcm - evenwicht - yin yang

Qi

Het is onmogelijk om iets over Chinese Geneeskunde te zeggen zonder te praten over Qi (spreek uit: tchie). Qi is de energie of levenskracht in je en om je heen.

Qi betekent letterlijk; ‘adem’. Het wordt in de context van de Chinese geneeskunde vertaald als ‘energie’. Op Wikipedia staat het volgende; ‘Qi (ook wel ch’i, chi, ki of gi) is een fundamenteel concept uit de Chinese cultuur, doorgaans gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat’.

Qi in deze bredere context is de bezielende kracht welke vloeit door alle dingen in het universum. Het is een continuüm van energie en materie. Qi ligt aan de basis van alle fenomenen in het universum en verschaft een continuïteit tussen materie en energie. Op die manier omzeilt het dilemma van de Westerse dualiteit tussen materialisme en idealisme.

Het Qi produceert het menselijk lichaam, net zoals water ijs wordt. Zoals water in ijs bevriest, zo coaguleert het Qi om het menselijk lichaam te vormen. Als het ijs smelt, wordt het water. Als een persoon sterft, wordt hij of zij weer een geest (shen). Het wordt geest genoemd, net zoals gesmolten ijs zijn naam in water verandert.

– Wang Chong (27-97 n. C.)

Qi is in het hart van de Chinese Geneeskunde. Met duizenden jaren van directe observatie en diepe ervaringskennis van Qi. Het heeft een volledig begrip van energie en haar functies in het lichaam en de rest van de natuur. Het lichaam en de geest worden in de Chinese Geneeskunde gezien als verschillende manifestaties van Qi die met elkaar interageren. Qi ligt aan de basis van alles.

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde circuleert het Qi in kanalen die meridianen worden genoemd. Symptomen van diverse ziekten worden gezien als een verstoring of ongebalanceerde beweging van Qi door deze meridianen. In de traditionele Chinese geneeskunst probeert men deze verstoringen tegen te gaan door de stroom van qi door het lichaam aan te passen.

In de Chinese geneeskunde wordt deze energie ingedeeld in drie substanties; Qi, Xue en Jinye, oftewel Energie, Bloed en Vloeistoffen. De onzichtbare Qi is het activerende principe van de energie (Yang), de tastbare aspecten bestaan uit gecondenseerde Qi (Yin). De Chinese geneeskunde en acupunctuur richt zich vooral op de subtielere Qi en minder op de materie, omdat het deze Qi energie is die het functioneren van het lichaam bepaalt. Als we over overvloedig Qi beschikken die probleemloos door ons gestel vloeit, dan zijn we lichamelijk, geestelijk en spiritueel gezond.

Onze gezondheid is afhankelijk van het evenwicht van de Qi-energie in ons lichaam. Door balans te brengen in ons leven, een uitgebalanceerd dieet en de beoefening van Tai Chi of Qi Gong kunnen wij onze gezondheid positief beïnvloeden.

Qi is onze levenskracht.